Custom Categories: مشتریان

فوم بتن، شیب بندی، بتن سبک، کف سازی، جایگزین پوکه، اجرای فوم بتن، قیمت فوم بتن، فوم بتن در تهران، معایب فوم بتن، مزایای فوم بتن

مشتری پنج

گروه مهندسی بام به مدریت فرزاد دلیری از دیگر مشتریان ما بوده و افتخار اهکاری در پروژه های کامرانیه با همکاری مهندس غلامپور

فوم بتن، شیب بندی، بتن سبک، کف سازی، جایگزین پوکه، اجرای فوم بتن، قیمت فوم بتن، فوم بتن در تهران، معایب فوم بتن، مزایای فوم بتن

مشتری چهار

همکاری کف ریزی با فوم بتن در خیابان ولنجک در پروژه های کوچه سوم و نهم با مدیریت آقای اسدی و مهندس مستقیم جناب مهندس ایرانگرد

فوم بتن، شیب بندی، بتن سبک، کف سازی، جایگزین پوکه، اجرای فوم بتن، قیمت فوم بتن، فوم بتن در تهران، معایب فوم بتن، مزایای فوم بتن

مشتری یک

همکاری در پروژه های شرکت عمران ازرستان در سال ۹۵ در پروژه های پارسییان -انفرماتیک-صادرات-دانشگاه آزاد-مرکز توان بخشی-