ويژگي های منحصربه فرد فوم بتن :

۱-عامل اقتصادي : سبكي وزن با مقاومت مطلوب فوم بتن يا توجه به نوع كاربرد آن , بطور كلي به لحاظ اقتصادي مخارج ساختمان را ميزان قابل ملاحظه اي كاهش مي دهد چون در نتيجه استفاده از آن , وزن اسكلت فلزي و ديوار ها و سقف كاهش يافته و ضمنا باعث كاهش مخارج فونداسيون و پي در ساختمان مي گردد كه با توجه به خواص فوق , با سبك تر بودن ساختمان , نيروي زلزله خسارات كمتري را در صورت وقوع متوجه آن مي سازد .

2-سهولت در حمل و نقل و نصب قطعات پيش ساخته : حمل و نقل قطعات پيش ساخته : حمل و نقل قطعات پيش ساخته با فوم بتن هزينه كمتري را نسبت به قطعات بتني سنگین دربرداشته و نصب قطعات بعلت سبكي آنها . بسيار آسان مي باشد , هر گونه نازك كاري براحتي روي پوشش فوم بتن قابل اجراست و ضمنا چسبندگي قابل توجهي با سيمان و گچ دارد .

3– خصوصيات عالي در مقابل يخ زدگي و فرسايش ناشي از آن و مقاومت در برابر نفوذ رطوبت و آب : نظر به اينكه فوم بتن در قشرهاي سطحي داراي تخلخل فراوان مي باشد در نتيجه شكاف هاي موئين و و درزهاي كمتري در سطح ايجاد مي شود و اگر  پوشش فوم بتن با ضخامت كافي مورد استفاده قرار گيرد در مقابل خطر نفوذ باران و رطوبت مقاومت مطلوبي خواهد داشت .

4- عايق صوتي

يكي از ويژگيهاي خوب بتن سبك  “شركت آوانگارد فوم بتن”  مقاومت  بالاي بتن در مقابل صدا مي باشد اين خاصيت ، بتن  سبك شركت را براي استفاده در ديوار اطاق ها و پارتيشن ها در مقايسه با مصالح مشابه مناسبتر مي نمايد . مثلا بتن سبك با دانستيه  800kg/m3   با ضخامت 8 سانتي متر داراي عايق صوتي حدود 32 دسي بل در فركانس 500 مي باشد مقادير صوتي بسيار مناسبي نيز از بتن هاي استفاده شده در سقف و كف با ضخامت 5 سانتي متر بدست آمده است . بديهي است كه استفاده از ورقه هاي عايق صوتي مثل فرش و كف پوش اين مشخصه را بهبود مي بخشند.

 

5- خواص فوق العاده عايق بودن در مقابل گرما , سرما و صدا  براي بتن تهيه شده از مواد آوانگارد فوم بتن جهت دانستيه 1400 كيلو در متر مكعب حدود 5 ميكرون در متر و به ازای هر درجه سانتيگراد مي باشد كه بسيار ناچيز است .مقاومت فوم بتن در مقابل آتش فوق العاده مي باشد. بطور مثال قطعه اي از نوع فوم بتن با وزن فضايي 700 الي 800 كيلو گرم در متر مكعب كه حداقل 8 سانتي متر ضخامت داشته با شد به راحتي تا 1270 درجه سانتي گراد را تحمل مي نمايد و اصولا  در هر دانسیته ای غیرقابل احتراق است .

جدول مقایسه ضریب حرارتی بتن سبک با سایر مصالح ساختمانی

مواد دانسیته k/m3 ضریب حرارتی W/mk
سنگ  نمای ساختمان 2700 9/2
بتن معمولی 2400 3/1
آجر 2000 8/.
بتن سبک کفی (اسفنجی) 1200 38/.
بتن سبک کفی (اسفنجی) 1000 23/.
بتن سبک کفی (اسفنجی) 800 18/.
بتن سبک کفی (اسفنجی) 600 14/.
بتن سبک کفی (اسفنجی) 400 10/.
چوب پنبه (cork ) 100 03/.
پشم شیشه/ پشم سنگ ( silicate cotton) 100 032/.
پلی استایرن 25 03/.
پلی استایرن 35 022/.

جدول فوق نشان میدهد که بتن سبک کفی دارای ضریب حرارتی بسیار مناسبی است. در هوای گرم و یا سرد انتقال حرارت به طبقات و یا  واحد های مجاور بسیار ناچیز خواهد بود.همین عامل در کاهش مصرف سوخت بسیار تعیین کننده است. در واقع بتن سبک با دانسیته 600 در مقایسه با آجر حدود 6 برابر و در مقایسه با بتن معمولی بیش از 9 برابر ضریب انتقال حرارتی  کمتری دارد. یا بعبارت بهتر صرفه جویی در مصرف انرژی با نسبت های اشاره شده با استفاده از فوم بتن آوانگارد در ساختمان بدست می آید. منحنی بدست آمده  با توجه به تغیرات

دانسیته در شکل ذیل دیده میشود

 

جدول مربوط به ضرایب حرارتی بتن سبک

دانسیته بتن سبک

Kg/m3

ضریب حرارتی      λ ضخامت بتن سبک و مقدار ضرایب انتقا ل حرارت
5 سانتیمتر

 

8 سانتیمتر 10 سانتیمتر 12 سانتیمتر 15 سانتیمتر 18 سانتیمتر 20 سانتیمتر 25 سانتیمتر
300 065/0 04/1 70/0 58/0 49/0 40/0 34/0 30/0 25/0
350 077/0 19/1 81/0 67/0 57/0 46/0 39/0 35/0 29/0
400 085/0 26/1 87/0 72/0 62/0 51/0 43/0 39/0 32/0
450 091/0 35/1 93/0 76/0 65/0 53/0 45/0 41/0 34/0
500 098/0 40/1 99/0 81/0 70/0 57/0 49/0 44/0 36/0
550 110/0 53/1 08/1 90/0 77/0 64/0 54/0 49/0 40/0
600 125/0 66/1 19/1 00/1 86/0 71/0 61/0 55/0 45/0
700 150/0 88/1 37/1 16/1 00/1 83/0 71/0 65/0 53/0
800 185/0 12/2 58/1 35/1 19/1 99/0 85/0 78/0 64/0
900 225/0 38/2 81/1 56/1 36/1 16/1 00/1 92/0 76/0
1000 270/0 63/2 04/2 75/1 56/1 33/1 16/1 06/1 89/0
1100 310/0 77/2 22/2 92/1 72/1 47/1 28/1 19/1 00/1
1200 365/0 03/3 43/2 12/2 92/1 63/1 44/1 35/1 13/1
1300 405/0 12/3 56/2 27/2 04/2 75/1 56/1 44/1 23/1
1400 450/0 22/3 65/2 38/2 17/2 88/1 66/1 56/1 33/1
1500 475/0 28/3 72/2 43/2 22/2 96/1 75/1 61/1 38/1
1600 500/0 33/3 77/2 50/2 27/2 00/2 78/1 66/1 42/1

 

 

مقاومت

Kg/cm2

ضریب انتقال

حرارتی  Kcal/m h C

حجم کف

(لیتر)

آب

(لیتر)

ماسه

(کیلو گرم )

سیمان

(کیلوگرم)

وزن مخصوص (خشک)

Kg/m3

7

065/0

875

115

………..

250

300

10

070/0

840

130

………..

300

350

 16

084/0

830

145

………..

340

400

 17

090/0

780

175

………..

375

450

 19

095/0

775

200

………..

425

500

 24

100/0

770

205

………..

455

550

20

09/0

770

180

………..

375

600

 29

115/0

760

220

………..

510

600

 20

130/0

770

150

320

320

700

 33

150/0

765

160

365

365

800

 35

175/0

700

190

410

410

900

26

180/0

671

130

560

280

900

 36

205/0

630

145

330

315

1000

50

230/0

585

155

690

345

1100

 70

270/0

540

150

800

325

1200

 98

305/0

465

147

930

310

1300

 117

345/0

435

150

990

330

1400

 137

390/0

390

160

1010

370

1500

176

435/0

370

190

1146

392

1600

123

510/0

310

150

1136

309

1600

 

جدول مشخصات دانسیته و مقاومت فشاری بتن سبک با 28 روز عمل آوری

 

جدول فوق میزان مقاومت فشار با توجه به تغییر وزن مخصوص بتن سبک را با استفاده از مواد فوم ساز شیمیایی  شرکت آوانگارد را نشان می دهد.

توجه: اعداد و ارقام جدول با کیفیت بهينه سیمان، ماسه ، آب (عمل آوری بتن ) و سایر مصالح  استفاده شده معتبر است.

 

فهرست