انواع شیب بندی در بام با فوم بتن:
برای این کار با توجه به شیبی که در نقشه شیب بندی سقف داده شده (معمولاً حدود ۱ درصد. یعنی هر ۱۰ متر طول ۱۰ سانتیمتر) باید کرم بندی روی سقف انجام بشه. منظور از کرم بندی هم ایجاد یک محدوده ارتفاعی برای اجرای شیب بندی با مصالح مورد نیاز است.

برای این کار، کرم بندی با ملات ماسه سیمان و آجر گری یا فشاری انجام میشود. خود کروم به صورت شیب دار اجرا میشود تا قالبی برای فوم بتن بشود. از آنجایی که فوم بتن به صورت مایع ریخته می شود شکل قالب را به خود نمی گیرد. برای همین باید تا جایی که امکان دارد فضای بین کرم ها را از فوم بتن پر کنیم و بعد از ۲ الی ۳ روز که فوم بتن سفت شد با ملات ماسه سیمان به صورت لیسه ای شیب را به طور کامل اجرا کنیم.
یکی از اصلی ترین مصارف فوم بتن برای پشت بام پروژه های ساختمانی و شیب بندی آنها می باشد.
البته مثل همیشه باید به نکات پایه ای مثل مصرف فوم با کیفیت، سیمان فابریک تیپ دو کارخانه، و آب بدون ناخالصی توجه داشته باشیم.
فوم بتن به دلیل وزن بسیار کم و عایق حرارتی عالی، جایگزینی بسیار خوب برای پوکه ریزی بام محسوب می شود اما در اجرای آن توجه به نکاتی لازم و ضروری می باشد. برای شیب بندی پشت بام ابتدا لازم است با کروم بندی صحیح شیب لازم را به سمت خروجی های آب باران پیاده نماییم. تعداد مناسب خروجی های آب باران باعث ساده تر شدن کروم بندی و کاهش اختلاف شیب ابتدا و انتهای کروم ها می باشد و در نتیجه اجرای بتن فوم راحت تر صورت خواهد گرفت.

بهتر است برای سهولت اجرای فوم بتن برای پشت بام، محل پر شدن فوم بتن در کروم ها کوچک و بین ٢ تا ٣ مترمربع باشد تا عملیات تراز کردن به دلیل روان بودن فوم بتن مشکل نگردد.
وجود نخاله های ساختمانی ممکن است باعث کشیده شدن آب داخل ملات فوم بتن گردد لذا بهتر است نخاله ها تا حد ممکن از روی سطح بام تمیز گردد.
سوراخ های پشت بام باید کاملا گرفته شود تا از نشت فوم بتن و به هم خوردن تراز شیب بندی جلوگیری شود (برای کنترل بهتر است در زمان اجرا زیر سقف را کنترل نمایید تا از وجود نشتی احتمالی فوم بتن زودتر مطلع گردید).
در صورت گرمای شدید بهتر است قبل از اجرای فوم بتن بام سطح کار را آب پاشی نمایید و تا حداقل ۳ روز پس از اجرای فوم بتن از کارفرما بخواهید که آن را مانند بتن آب پاشی نماید.

در صورت سرمای شدید بهتر است از فوم مخصوص فصل سرد در ساخت فوم بتن استفاده نمایید.
در زمان ها و مناطقی که امکان بارندگی وجود دارد بهتر است از هواشناسی منطقه روز های اجرای فوم بتن را از لحاظ بارندگی بررسی نمایید تا بارش باران به فوم بتن پشت بام آسیبی نرساند. (حتی می توانید از وب سایت های هواشناسی بهره بگیرید)
بهتر است برای توزیع مناسب بار منابع آب و کولرها و بارهای متمرکز احتمالی که در آینده بر روی بام قرار خواهد گرفت و همچنین چسبندگی بهتر ایزوگام و مواد عایق، پوسته ی نازک بتنی قبل از اجرای عایق بندی و یا ایزوگام بر روی فوم بتن اجرا گردد.
راه رفتن روی فوم بتن معمولاً در فصل گرم پس از ۴۸ ساعت و در فصل سرد پس از ۳ روز امکان پذیر است لذا قبل از این مدت با احتیاط با سطح اجرا شده رفتار نمایید، حتی جهت آب دادن.

فهرست