آوانگارد فوم بتن  اولین همکاری خود را در زمینه پرکردن تونل ها و چاه ها در سال 1392 با همکاری شرکت سپاه صد تهران در خط 7 مترو تهران آغاز کرده و هم چنان با قدرت در این زمینه به جلو پیش می رود.

فهرست