مواد اوليه توليد فوم است كه در توليد بتن سبك ماده اسفنجی کننده می باشد و بصورت مداوم  با سیمان و آب ترکیب می شود.

كف حاصل از فوم كفافرين بشكل  حباب هايي در اندازه 3/0 تا 8/0 ميليمتر با وزن حداكثر 90  گرم در ليتر است که در دستگاه فوم ساز تولید می گردد. (در صورتي كه وزن آن تغيير نمايد نشانه اي از ضعف كف و كاهش ويژگي هاي استاندارد براي توليد بتن سبك مي باشد)

 

 

مشخصه هاي فوم:

مايع: با رنگ تيره و با دانسيته (وزن مخصوص)  2% ± 13/1 (در 15 درجه سانتيگراد)

pH  : 3% ± 7

قابليت انحلال در آب: بي نهايت

نقطه انجماد: حدود 15 درجه زير صفر

قابليت اشتعال: غير قابل اشتعال

ويژگي هاي شیمیایی كف به نحوی است كه اثر نامناسبي در كيفيت بتن نخواهد گذاشت تفاوت سيمان توليد شده با بتن معمولي در    حباب هایي است كه توسط كف به صورت يوني در سرتاسر بتن ايجاد ميجگردد.

حجم کف مصرفی (پس از انبساط ماده کف ساز) در هر متر مکعب از 310 لیتر تا 875 لیتر، بر اساس دانسیته مصرفی متغییر می باشد.

روش اختلاط : به ازاي 95 ليتر اب 5 كيلوگرم كف ساز پروتئنيه اضافه ميگردد .

ميزان مصرف ماده كف ساز براي هر متر مكعب حداكثر 5/2كيلوگرم است (در كاتالوگ ارسالي ودر جداول بطور دقيقتر ذكر شده است )

 

بسته بندي در مخازن پلي اتيلن 70 كيلوگرمي است ( قيمت ظروف جداگانه احتساب ميگردد)

فهرست