درنوسازی و بازسازی ساختمان نوع مصالح نقش مهمی در سبکی،مقاومت، عایق،هزینه و…دارد.کفسازی با فوم بتن نسبت به مصالح قدیمی تقریبا بسیاری از خواسته های طراحان را برآورد کرده است.تغییر تحولی در صنعتی سازی ساختمان بوجود آورده است،کارشناسان ساختمان توسعه می کنند که در هنگامبازسازی ساختمان استفاده از مصالح نوین ساختمانی مانند دیوار چینی با بلوک clc  به جای دیوارهای قدیمی و استفاده از فوم بتن در کفسازی به جای استفاده از پوکه  باعث سبکی،عایق حرارتی وکاهش هزینه ها می گردد.این نوع مصالح برای بازسازی ساختمان های قدیمی بسیار بااهمیت است زیرا با توجه به تیر وستون های با باربری کمتر بار مرده ساختمان را کاهش داده ومقاومت در برابر زلزله افزایش می یابد.دراین زمینه مهندسین شرکت آوانگارد مصالح جدید را با توجه به معایب ومحاسن آنها مورد توجه قرار داده وبهترین آن رابرای بازسازی آپارتمان

مورد اسفاده قرار می دهد.

 

فوم بتن,شیب بندی, بتن سبک, کف سازی, جایگزین پوکه, اجرای فوم بتن, قیمت فوم بتن, فوم بتن در تهران, معایب فوم بتن, مزایای فوم بتن
بازسازی با فوم بتن وزرا 3

 

 

 

 

مروزه مصالح نوین مانند بتن سبک مورد توجه کارشناسان صنعت ساختمان قرارگرفته و به این نکته اذعان  دارندکه مصالح ساختمانی با بتن سبک، باصرفه ترین و اصلی ترین مصالح ساختمانی است و اینک تجربیات موفق ثبت شده هاکی از آن است که ساختمانها بطور مستقیم( سبکی نوع بتن) و بطور غیر مستقیم با صرفه جویی در مصرف انرژی (کاهش میزان مصرف انرژی در اثر عایق بودن در مقابل سرما و گرما) متأثر از استفاده از بتن سبک در ساخت می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

ویژه گیها

1- عایق حرارت و صدا:
براساس نتایج بدست آمده از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ضریب هدایت حرارتی فوم بتن برابر w/m°k 2/0 می باشد. بطوریکه عایقبندی حرارتی با فوم بتن به ضخامت 10 سانتی متر برابر 30 سانتی پوکه معدنی می باشد. فوم بتن تأمین کننده الزامات 19 مقررات ملی ساختمان بدون نیاز به عایق دیگر می باشد و نیز با داشتن بافت متخلخل و اسفنجی، این نوع بتن دارای جذب صوت مناسب می باشد و از آن می توان جهت احداث اماکن ، بیمارستانها و نیز مراکز آموزشی و پرورشی استفاده کرد.
مطابق با آخرین تست مراکز تحقیقات و مسکن دارای افت صوتی 49 دسی بل در ضخامت 15 سانتی متر می باشد.

2- مقاومت در برابر آتش:
فوم بتن به دلیل استفاده از مواد اولیه سیلیسی، نسوز بوده و حرارت به کندی انتقال میدهد. لذا بعنوان کف ضد آتش در ساختمانهای مهم همچون کتابخانه ها، انبارها و نیز در ساختمانهای مسکونی و اداری جهت جلوگیری از گسترش آتش در طبقات استفاده می گردد.

3- مقاومت در برابر زلزله:
فوم بتن به نسبت در مقایسه با پوکه و بتن، سبک تر هستند، سبکی مصالح مقاومت مصالح در مواجهه با زلزله را افزایش می دهد و به همان نسبت شانس کمتری را برای وقوع تلفات و آسیب به زندگی انسان پدید می آورد.

4- با دوام و وزن مخصوص کم:
فوم بتن وزنی معادل ⅓ سایر محصولات  را داراست. وزن کم موجب کاهش بار مرده و مقاومت بیشتر ساختمان در برابر زلزله و همچنین کاهش هزینه های سازه ای می گردد.
افزایش سرعت اجراء، سهولت در حمل و نقل ،قابل برش وشکل پذیر:

لذاموجب کاهش هزینه اجرا می گردد. فوم بتن را به راحتی می توان برش داد و به دلیل توپربودن و خراش پذیری آن، لوله کشی برق و نصب تجهیزات برقی کف های ساخته شده از آن سریع،تمیزوبه سهولت انجام می شود.فوم بتن,شیب بندی, بتن سبک, کف سازی, جایگزین پوکه, اجرای فوم بتن, قیمت فوم بتن, فوم بتن در تهران, معایب فوم بتن, مزایای فوم بتن

فهرست