دلیل شیب بندی کف طبقات توسط فوم بتن : فوم بتن بخاطر سیال بودنش در هنگام شیب بندی باید تفکیک فضای با کرم عنکبوتی امجام شود تا شیب به خوبی در بیاید اما  مهم این است که از سطح کروم ۲  سانتی متر کمتر ریخته شودتا بعدازکار اجرای فوم بتن  سطح با ملات پر شود این کار بزرگترین حسن که دارد این است که سطح روی فوم بتن سخت می شود در نتیجه عایق مورد نظر چه قیر گونی باشد یا ایزوگام دچار اسیب نم یشود وبه مدت طولانی عمر میکند .

مقاومت فوم بتن در مقابل آتش فوق العاده است. به طور مثال اگر قطعه ای فوم بتن با وزن فضایی 250 تا 300 کیلوگرم بر مترمکعب که حداقل 10 سانتی متر ضخامت داشته باشد را به حرارت 1290 درجه سانتی گراد برسانیم این دما را تحمل می کند و اصولا در وزن های پایین غیر قابل احتراق است بنابراین در هنگام قیرگونی و ایزوگام کردن پشت بام به مشکل برنمی خوریم.

عایق رطوبتی فوم بتن2
فوم بتن، شیب بندی، بتن سبک، کف سازی، جایگزین پوکه، اجرای فوم بتن، قیمت فوم بتن، فوم بتن در تهران، معایب فوم بتن، مزایای فوم بتن
عایق رطوبتی فوم بتن3
فهرست