تیر ۱۷ ۱۳۹۶ ۰دیدگاه
فوم بتن,شیب بندی, بتن سبک, کف سازی, جایگزین پوکه, اجرای فوم بتن, قیمت فوم بتن, فوم بتن در تهران, معایب فوم بتن, مزایای فوم بتن

ویژگی های منحصربه فرد فوم بتن :

ویژگی های منحصربه فرد فوم بتن :

۱-عامل اقتصادی : سبکی وزن با مقاومت مطلوب فوم بتن یا توجه به نوع کاربرد آن , بطور کلی به لحاظ اقتصادی مخارج ساختمان را میزان قابل ملاحظه ای کاهش می دهد چون در نتیجه استفاده از آن , وزن اسکلت فلزی و دیوار ها و سقف کاهش یافته و ضمنا باعث کاهش مخارج فونداسیون و پی در ساختمان می گردد که با توجه به خواص فوق , با سبک تر بودن ساختمان , نیروی زلزله خسارات کمتری را در صورت وقوع متوجه آن می سازد .

۲-سهولت در حمل و نقل و نصب قطعات پیش ساخته : حمل و نقل قطعات پیش ساخته : حمل و نقل قطعات پیش ساخته با فوم بتن هزینه کمتری را نسبت به قطعات بتنی سنگین دربرداشته و نصب قطعات بعلت سبکی آنها . بسیار آسان می باشد , هر گونه نازک کاری براحتی روی پوشش فوم بتن قابل اجراست و ضمنا چسبندگی قابل توجهی با سیمان و گچ دارد .

۳– خصوصیات عالی در مقابل یخ زدگی و فرسایش ناشی از آن و مقاومت در برابر نفوذ رطوبت و آب : نظر به اینکه فوم بتن در قشرهای سطحی دارای تخلخل فراوان می باشد در نتیجه شکاف های موئین و و درزهای کمتری در سطح ایجاد می شود و اگر  پوشش فوم بتن با ضخامت کافی مورد استفاده قرار گیرد در مقابل خطر نفوذ باران و رطوبت مقاومت مطلوبی خواهد داشت .

۴- عایق صوتی

یکی از ویژگیهای خوب بتن سبک  “شرکت آوانگارد فوم بتن”  مقاومت  بالای بتن در مقابل صدا می باشد این خاصیت ، بتن  سبک شرکت را برای استفاده در دیوار اطاق ها و پارتیشن ها در مقایسه با مصالح مشابه مناسبتر می نماید . مثلا بتن سبک با دانستیه  ۸۰۰kg/m3   با ضخامت ۸ سانتی متر دارای عایق صوتی حدود ۳۲ دسی بل در فرکانس ۵۰۰ می باشد مقادیر صوتی بسیار مناسبی نیز از بتن های استفاده شده در سقف و کف با ضخامت ۵ سانتی متر بدست آمده است . بدیهی است که استفاده از ورقه های عایق صوتی مثل فرش و کف پوش این مشخصه را بهبود می بخشند.

 

۵- خواص فوق العاده عایق بودن در مقابل گرما , سرما و صدا  برای بتن تهیه شده از مواد آوانگارد فوم بتن جهت دانستیه ۱۴۰۰ کیلو در متر مکعب حدود ۵ میکرون در متر و به ازای هر درجه سانتیگراد می باشد که بسیار ناچیز است .مقاومت فوم بتن در مقابل آتش فوق العاده می باشد. بطور مثال قطعه ای از نوع فوم بتن با وزن فضایی ۷۰۰ الی ۸۰۰ کیلو گرم در متر مکعب که حداقل ۸ سانتی متر ضخامت داشته با شد به راحتی تا ۱۲۷۰ درجه سانتی گراد را تحمل می نماید و اصولا  در هر دانسیته ای غیرقابل احتراق است .

جدول مقایسه ضریب حرارتی بتن سبک با سایر مصالح ساختمانی

مواد دانسیته k/m3 ضریب حرارتی W/mk
سنگ  نمای ساختمان ۲۷۰۰ ۹/۲
بتن معمولی ۲۴۰۰ ۳/۱
آجر ۲۰۰۰ ۸/.
بتن سبک کفی (اسفنجی) ۱۲۰۰ ۳۸/.
بتن سبک کفی (اسفنجی) ۱۰۰۰ ۲۳/.
بتن سبک کفی (اسفنجی) ۸۰۰ ۱۸/.
بتن سبک کفی (اسفنجی) ۶۰۰ ۱۴/.
بتن سبک کفی (اسفنجی) ۴۰۰ ۱۰/.
چوب پنبه (cork ) ۱۰۰ ۰۳/.
پشم شیشه/ پشم سنگ ( silicate cotton) ۱۰۰ ۰۳۲/.
پلی استایرن ۲۵ ۰۳/.
پلی استایرن ۳۵ ۰۲۲/.

جدول فوق نشان میدهد که بتن سبک کفی دارای ضریب حرارتی بسیار مناسبی است. در هوای گرم و یا سرد انتقال حرارت به طبقات و یا  واحد های مجاور بسیار ناچیز خواهد بود.همین عامل در کاهش مصرف سوخت بسیار تعیین کننده است. در واقع بتن سبک با دانسیته ۶۰۰ در مقایسه با آجر حدود ۶ برابر و در مقایسه با بتن معمولی بیش از ۹ برابر ضریب انتقال حرارتی  کمتری دارد. یا بعبارت بهتر صرفه جویی در مصرف انرژی با نسبت های اشاره شده با استفاده از فوم بتن آوانگارد در ساختمان بدست می آید. منحنی بدست آمده  با توجه به تغیرات

دانسیته در شکل ذیل دیده میشود

 

جدول مربوط به ضرایب حرارتی بتن سبک

دانسیته بتن سبک

Kg/m3

ضریب حرارتی      λ ضخامت بتن سبک و مقدار ضرایب انتقا ل حرارت
۵ سانتیمتر

 

۸ سانتیمتر ۱۰ سانتیمتر ۱۲ سانتیمتر ۱۵ سانتیمتر ۱۸ سانتیمتر ۲۰ سانتیمتر ۲۵ سانتیمتر
۳۰۰ ۰۶۵/۰ ۰۴/۱ ۷۰/۰ ۵۸/۰ ۴۹/۰ ۴۰/۰ ۳۴/۰ ۳۰/۰ ۲۵/۰
۳۵۰ ۰۷۷/۰ ۱۹/۱ ۸۱/۰ ۶۷/۰ ۵۷/۰ ۴۶/۰ ۳۹/۰ ۳۵/۰ ۲۹/۰
۴۰۰ ۰۸۵/۰ ۲۶/۱ ۸۷/۰ ۷۲/۰ ۶۲/۰ ۵۱/۰ ۴۳/۰ ۳۹/۰ ۳۲/۰
۴۵۰ ۰۹۱/۰ ۳۵/۱ ۹۳/۰ ۷۶/۰ ۶۵/۰ ۵۳/۰ ۴۵/۰ ۴۱/۰ ۳۴/۰
۵۰۰ ۰۹۸/۰ ۴۰/۱ ۹۹/۰ ۸۱/۰ ۷۰/۰ ۵۷/۰ ۴۹/۰ ۴۴/۰ ۳۶/۰
۵۵۰ ۱۱۰/۰ ۵۳/۱ ۰۸/۱ ۹۰/۰ ۷۷/۰ ۶۴/۰ ۵۴/۰ ۴۹/۰ ۴۰/۰
۶۰۰ ۱۲۵/۰ ۶۶/۱ ۱۹/۱ ۰۰/۱ ۸۶/۰ ۷۱/۰ ۶۱/۰ ۵۵/۰ ۴۵/۰
۷۰۰ ۱۵۰/۰ ۸۸/۱ ۳۷/۱ ۱۶/۱ ۰۰/۱ ۸۳/۰ ۷۱/۰ ۶۵/۰ ۵۳/۰
۸۰۰ ۱۸۵/۰ ۱۲/۲ ۵۸/۱ ۳۵/۱ ۱۹/۱ ۹۹/۰ ۸۵/۰ ۷۸/۰ ۶۴/۰
۹۰۰ ۲۲۵/۰ ۳۸/۲ ۸۱/۱ ۵۶/۱ ۳۶/۱ ۱۶/۱ ۰۰/۱ ۹۲/۰ ۷۶/۰
۱۰۰۰ ۲۷۰/۰ ۶۳/۲ ۰۴/۲ ۷۵/۱ ۵۶/۱ ۳۳/۱ ۱۶/۱ ۰۶/۱ ۸۹/۰
۱۱۰۰ ۳۱۰/۰ ۷۷/۲ ۲۲/۲ ۹۲/۱ ۷۲/۱ ۴۷/۱ ۲۸/۱ ۱۹/۱ ۰۰/۱
۱۲۰۰ ۳۶۵/۰ ۰۳/۳ ۴۳/۲ ۱۲/۲ ۹۲/۱ ۶۳/۱ ۴۴/۱ ۳۵/۱ ۱۳/۱
۱۳۰۰ ۴۰۵/۰ ۱۲/۳ ۵۶/۲ ۲۷/۲ ۰۴/۲ ۷۵/۱ ۵۶/۱ ۴۴/۱ ۲۳/۱
۱۴۰۰ ۴۵۰/۰ ۲۲/۳ ۶۵/۲ ۳۸/۲ ۱۷/۲ ۸۸/۱ ۶۶/۱ ۵۶/۱ ۳۳/۱
۱۵۰۰ ۴۷۵/۰ ۲۸/۳ ۷۲/۲ ۴۳/۲ ۲۲/۲ ۹۶/۱ ۷۵/۱ ۶۱/۱ ۳۸/۱
۱۶۰۰ ۵۰۰/۰ ۳۳/۳ ۷۷/۲ ۵۰/۲ ۲۷/۲ ۰۰/۲ ۷۸/۱ ۶۶/۱ ۴۲/۱

 

 

مقاومت

Kg/cm2

ضریب انتقال

حرارتی  Kcal/m h C

حجم کف

(لیتر)

آب

(لیتر)

ماسه

(کیلو گرم )

سیمان

(کیلوگرم)

وزن مخصوص (خشک)

Kg/m3

۷

۰۶۵/۰

۸۷۵

۱۱۵

………..

۲۵۰

۳۰۰

۱۰

۰۷۰/۰

۸۴۰

۱۳۰

………..

۳۰۰

۳۵۰

 ۱۶

۰۸۴/۰

۸۳۰

۱۴۵

………..

۳۴۰

۴۰۰

 ۱۷

۰۹۰/۰

۷۸۰

۱۷۵

………..

۳۷۵

۴۵۰

 ۱۹

۰۹۵/۰

۷۷۵

۲۰۰

………..

۴۲۵

۵۰۰

 ۲۴

۱۰۰/۰

۷۷۰

۲۰۵

………..

۴۵۵

۵۵۰

۲۰

۰۹/۰

۷۷۰

۱۸۰

………..

۳۷۵

۶۰۰

 ۲۹

۱۱۵/۰

۷۶۰

۲۲۰

………..

۵۱۰

۶۰۰

 ۲۰

۱۳۰/۰

۷۷۰

۱۵۰

۳۲۰

۳۲۰

۷۰۰

 ۳۳

۱۵۰/۰

۷۶۵

۱۶۰

۳۶۵

۳۶۵

۸۰۰

 ۳۵

۱۷۵/۰

۷۰۰

۱۹۰

۴۱۰

۴۱۰

۹۰۰

۲۶

۱۸۰/۰

۶۷۱

۱۳۰

۵۶۰

۲۸۰

۹۰۰

 ۳۶

۲۰۵/۰

۶۳۰

۱۴۵

۳۳۰

۳۱۵

۱۰۰۰

۵۰

۲۳۰/۰

۵۸۵

۱۵۵

۶۹۰

۳۴۵

۱۱۰۰

 ۷۰

۲۷۰/۰

۵۴۰

۱۵۰

۸۰۰

۳۲۵

۱۲۰۰

 ۹۸

۳۰۵/۰

۴۶۵

۱۴۷

۹۳۰

۳۱۰

۱۳۰۰

 ۱۱۷

۳۴۵/۰

۴۳۵

۱۵۰

۹۹۰

۳۳۰

۱۴۰۰

 ۱۳۷

۳۹۰/۰

۳۹۰

۱۶۰

۱۰۱۰

۳۷۰

۱۵۰۰

۱۷۶

۴۳۵/۰

۳۷۰

۱۹۰

۱۱۴۶

۳۹۲

۱۶۰۰

۱۲۳

۵۱۰/۰

۳۱۰

۱۵۰

۱۱۳۶

۳۰۹

۱۶۰۰

 

جدول مشخصات دانسیته و مقاومت فشاری بتن سبک با ۲۸ روز عمل آوری

 

جدول فوق میزان مقاومت فشار با توجه به تغییر وزن مخصوص بتن سبک را با استفاده از مواد فوم ساز شیمیایی  شرکت آوانگارد را نشان می دهد.

توجه: اعداد و ارقام جدول با کیفیت بهینه سیمان، ماسه ، آب (عمل آوری بتن ) و سایر مصالح  استفاده شده معتبر است.

 

avanadmin